2020 Seniors

latrobe Valley Baseball League Senior Fixtures

TBA

 

Senior Coaches appointed for season 2020

Senior Coaches

A Grade - Brian Spiteri

B Grade - Brett Sharp

C Grade - Brad Greenough

A Grade Coach               Brian Spiteri

B Grade Coach                     Brett Sharp

 C Grade Coach                Brad Greenough

Latrobe Valley Baseball Association Logo